E-zwolnienia zamiast papieru

Płatnik, który zgłasza w ZUS więcej niż pięć osób, do końca roku ma założyć specjalny profil. Mniejsze firmy muszą powiadomić załogę, aby dalej brała papierowe zwolnienia. Przepisy nie przewidują sankcji za brak profilu…

Czytaj całość: