Księgowość

Oferujemy usługi księgowe na najwyższym poziomie. Wdrażając internetowe moduły księgowe umożliwiamy elektroniczny obieg dokumentów oraz ich stały monitoring i dostęp do analiz finansowych, dzięki czemu nasi Klienci mogą dynamicznie reagować na zmiany dokonujące się na rynku. W ramach świadczonych usług, oferujemy profesjonalną obsługę finansowo-księgową w zakresie:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • rozliczania ryczałtów ewidencjonowanych i kart podatkowych,
  • rejestrów podatkowych,
  • opracowania i wdrożenia Zakładowego Planu Kont,
  • przygotowywania raportów o sytuacji finansowej firmy,
  • rozliczania PIT, CIT, VAT,
  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • opracowywania sprawozdań GUS, INTRASTAT i innej sprawozdawczości.
  • wsparcia administracyjnego: wykonujemy przelewy, wystawiamy faktury, przygotowujemy delegacje.

Kancelaria daje możliwość logowania się na panelu klienta, w celu zdalnego podejrzenia ksiąg.