Doradztwo podatkowe oraz obsługa prawna

W ramach usług gwarantujemy zarówno jednorazowe interpretacje przepisów prawa podatkowego i wsparcie w ewentualnych sporach z organami kontroli, jak również stałą opiekę ograniczającą ryzyko działalności i pozwalającą na optymalizację zobowiązań podatkowych.

Świadczone w naszej Kancelarii czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  • przedstawianie opinii, udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych Klientów oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz Klientów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji niezbędnych do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz Klientów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach;
  •  obsługa prawna, zarówno reprezentowanie przed sądami jak i doradztwo prawne.