Kadry i płace

Nasi Klienci cenią sobie profesjonalne zarządzanie kapitałem ludzkim i bez oporów powierzają nam zadania kadrowo-płacowe, w tym m.in.:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie umów np. cywilnoprawnych,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,
 • rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników PIT-4, PIT-11, PIT-8C itp.,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
 • kompleksowa opieka BHP
 • nadzór nad teczkami osobowymi pracowników.

Kancelaria daje możliwość logowania się na panelu klienta, w celu zdalnego podejrzenia ksiąg.