Finance and Accounting Office Agnieszka Szczechowiak

We know that properly run accounting is important for every company. Our engagement, professionalism and a guarantee of mutual trust provide our Clients with the best finance accounting services as well as tax and legal assistance. We serve local as well as foreign (German and English) companies. Our goal is to provide complex assistance over your financial matters.

We pride ourselves on experience that stems from years of cooperation with many companies from many industries. This has paid off with lasting relationships with our business partners, trial attorneys, advocates, auditing companies as well as companies that obtain funding through grants. This allows us to provide a broad and complex spectrum of optimal solutions for our Customers.

We understand that tax settlements may cause problems. We are here for our Clients to solve them. We address each issue individually, striving for the best solution possible. We understand that keeping track of tax law changes may be time-consuming and onerous. Expertise in that field is fundamental to our work.

As a result of the expansion of the company “Kancelaria Rachunkowo – Podatkowa Agnieszka Szczechowiak”, which has been on the market since 2012, sole proprietorship was transformed in 2020 into the company ASTAX.

We keep abreast of the times. We have implemented a user-friendly application/programme for circulation of documents that saves our Clients’ time and money and enables them to focus on their venture. Finance management has never been that easy!

See our offer for more details.

Our specializations

Audit

Audit

Szanujemy prawo, dlatego audyt, którym zarządza nasza Kancelaria, przeprowadzany jest zawsze zgodnie z przepisami o wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta.

Accountancy

Accountancy

Oferujemy usługi księgowe na najwyższym poziomie. Wdrażając internetowe moduły księgowe umożliwiamy elektroniczny obieg dokumentów oraz ich stały monitoring i dostęp do analiz finansowych, dzięki czemu nasi Klienci mogą dynamicznie reagować na zmiany dokonujące się na rynku.

Outsourcing

Outsourcing

W ramach obsługi outsourcingowej nasi Klienci mogą liczyć na rzetelne i fachowe usługi. Język obcy nie jest dla nas problemem. Zapraszamy do współpracy Klientów niemiecko- i anglojęzycznych.

HR & Payroll

HR & Payroll

Nasi Klienci cenią sobie profesjonalne zarządzanie kapitałem ludzkim i bez oporów powierzają nam zadania kadrowo-płacowe. Zobacz czym możemy się zająć.

Consulting

Consulting

Konieczność zasięgnięcia opinii, skonsultowania opłacalności inwestycji, potrzeba merytorycznego wsparcia przy reorganizowaniu biznesu?